НАМЕРЕНИ 85 апартамента ОТ 85
НУЛИРАЙ
Building
Floor
Number
Total area
Orientation
Bedrooms
Status
A
Ground floor
1
198.85 М2
 • Northeast
Триспален
icon status free Free
A
Ground floor
2
140.04 М2
 • East
Двуспален
sold Sold
A
Ground floor
2
140.04 М2
 • East
Двуспален
sold Sold
A
Ground floor
3
149.16 М2
 • Southwest
Триспален
sold Sold
A
Ground floor
3
149.16 М2
 • Southwest
Триспален
sold Sold
A
Ground floor
4
137.48 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
A
Ground floor
4
137.48 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
A
Ground floor
5
174.55 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Ground floor
5
174.55 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 1
6
210.78 М2
 • Northeast
Триспален
reserved Reserved
A
Floor 1
6
210.78 М2
 • Northeast
Триспален
reserved Reserved
A
Floor 1
7
149.04 М2
 • East
Двуспален
icon status free Free
A
Floor 1
8
163.10 М2
 • Southwest
Двуспален
reserved Reserved
A
Floor 1
8
163.10 М2
 • Southwest
Двуспален
reserved Reserved
A
Floor 1
9
151.75 М2
 • West
Двуспален
icon status free Free
A
Floor 1
10
182.10 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 1
10
182.10 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 2
11
210.78 М2
 • Northeast
Триспален
sold Sold
A
Floor 2
11
210.78 М2
 • Northeast
Триспален
sold Sold
A
Floor 2
12
149.04 М2
 • East
Двуспален
icon status free Free
A
Floor 2
13
163.10 М2
 • Southwest
Двуспален
icon status free Free
A
Floor 2
14
151.75 М2
 • West
Двуспален
icon status free Free
A
Floor 2
15
182.10 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 2
15
182.10 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 3
16
210.78 М2
 • Northeast
Триспален
sold Sold
A
Floor 3
16
210.78 М2
 • Northeast
Триспален
sold Sold
A
Floor 3
17
149.04 М2
 • East
Двуспален
sold Sold
A
Floor 3
17
149.04 М2
 • East
Двуспален
sold Sold
A
Floor 3
18
163.10 М2
 • Southwest
Двуспален
icon status free Free
A
Floor 3
19
151.75 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
A
Floor 3
19
151.75 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
A
Floor 3
20
182.10 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 3
20
182.10 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 4
21
210.78 М2
 • Northeast
Триспален
sold Sold
A
Floor 4
21
210.78 М2
 • Northeast
Триспален
sold Sold
A
Floor 4
22
149.04 М2
 • East
Двуспален
sold Sold
A
Floor 4
22
149.04 М2
 • East
Двуспален
sold Sold
A
Floor 4
23
163.10 М2
 • Southwest
Двуспален
icon status free Free
A
Floor 4
24
151.75 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
A
Floor 4
24
151.75 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
A
Floor 4
25
182.10 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 4
25
182.10 М2
 • Northwest
Триспален
sold Sold
A
Floor 5
26
367.22 М2
 • South,
 • West,
 • North
Пентхаус апартамент
sold Sold
A
Floor 5
26
367.22 М2
 • South,
 • West,
 • North
Пентхаус апартамент
sold Sold
B
Ground floor
27
212.81 М2
 • East
Мезонет
icon status free Free
B
Ground floor
28
270.58 М2
 • West
Мезонет
icon status free Free
B
Ground floor
29
149.98 М2
 • West
Мезонет
icon status free Free
B
Ground floor
30
142.99 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
B
Ground floor
30
142.99 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
B
Ground floor
31
136.64 М2
 • Northeast
Двуспален
icon status free Free
B
Floor 1
32
163.94 М2
 • West
Двуспален
icon status free Free
B
Floor 1
33
150.17 М2
 • Northeast
Двуспален
icon status free Free
B
Floor 2
34
216.06 М2
 • Southwest
Триспален
icon status free Free
B
Floor 2
35
143.61 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
B
Floor 2
35
143.61 М2
 • West
Двуспален
sold Sold
B
Floor 2
36
163.94 М2
 • Northwest
Двуспален
icon status free Free
B
Floor 2
37
150.17 М2
 • Northeast
Двуспален
icon status free Free
B
Floor 3
38
216.06 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
B
Floor 3
39
223.55 М2
 • West
Триспален
icon status free Free
B
Floor 3
40
243.32 М2
 • East,
 • West
Триспален
sold Sold
B
Floor 3
40
243.32 М2
 • East,
 • West
Триспален
sold Sold
B
Floor 4
41
216.06 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
B
Floor 4
42
223.55 М2
 • West
Триспален
icon status free Free
B
Floor 4
43
243.32 М2
 • East,
 • West
Триспален
reserved Reserved
B
Floor 4
43
243.32 М2
 • East,
 • West
Триспален
reserved Reserved
B
Floor 5
44
374.43 М2
 • East,
 • West,
 • North
Пентхаус апартамент
sold Sold
B
Floor 5
44
374.43 М2
 • East,
 • West,
 • North
Пентхаус апартамент
sold Sold
V
Ground floor
45
212.81 М2
 • East,
 • South
Мезонет
icon status free Free
V
Ground floor
46
270.58 М2
 • South,
 • West
Мезонет
reserved Reserved
V
Ground floor
46
270.58 М2
 • South,
 • West
Мезонет
reserved Reserved
V
Ground floor
47
149.98 М2
 • South,
 • West
Мезонет
icon status free Free
V
Ground floor
48
161.38 М2
 • South,
 • West
Двуспален
icon status free Free
V
Ground floor
49
135.30 М2
 • East,
 • South
Триспален
reserved Reserved
V
Ground floor
49
135.30 М2
 • East,
 • South
Триспален
reserved Reserved
V
Floor 1
50
162.36 М2
 • South,
 • West
Триспален
icon status free Free
V
Floor 1
51
154.00 М2
 • East,
 • South
Двуспален
icon status free Free
V
Floor 2
52
216.06 М2
 • East,
 • South,
 • West
Триспален
icon status free Free
V
Floor 2
53
143.61 М2
 • West
Двуспален
icon status free Free
V
Floor 2
54
162.36 М2
 • West
Двуспален
icon status free Free
V
Floor 2
55
154.00 М2
 • East
Двуспален
sold Sold
V
Floor 2
55
154.00 М2
 • East
Двуспален
sold Sold
V
Floor 3
56
216.06 М2
 • East,
 • Southwest
Триспален
icon status free Free
V
Floor 3
57
223.55 М2
 • West
Триспален
icon status free Free
V
Floor 3
58
245.45 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
V
Floor 4
59
216.06 М2
 • East,
 • Southwest
Триспален
icon status free Free
V
Floor 4
60
223.55 М2
 • West
Триспален
icon status free Free
V
Floor 4
61
245.45 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
V
Floor 5
62
216.06 М2
 • East,
 • Southwest
Триспален
icon status free Free
V
Floor 5
63
223.55 М2
 • West
Триспален
icon status free Free
V
Floor 5
64
245.45 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
V
Floor 6
65
292.17 М2
 • East,
 • South,
 • West,
 • North
Пентхаус апартамент
icon status free Free
G
Ground floor
66
148.13 М2
 • East,
 • West
Двуспален
icon status free Free
G
Ground floor
67
123.36 М2
 • South,
 • West
Двуспален
sold Sold
G
Ground floor
67
123.36 М2
 • South,
 • West
Двуспален
sold Sold
G
Ground floor
68
142.99 М2
 • South,
 • West
Двуспален
icon status free Free
G
Ground floor
69
148.17 М2
 • East,
 • South
Двуспален
icon status free Free
G
Floor 1
70
205.75 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
G
Floor 1
71
143.61 М2
 • South,
 • West
Двуспален
icon status free Free
G
Floor 1
72
162.47 М2
 • South,
 • West
Двуспален
icon status free Free
G
Floor 1
73
154.00 М2
 • East,
 • South
Двуспален
icon status free Free
G
Floor 2
74
205.75 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
G
Floor 2
75
143.61 М2
 • South,
 • West
Двуспален
icon status free Free
G
Floor 2
76
162.47 М2
 • South,
 • West
Двуспален
icon status free Free
G
Floor 2
77
154.00 М2
 • East,
 • South
Двуспален
icon status free Free
G
Floor 3
78
205.75 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
G
Floor 3
79
223.45 М2
 • South,
 • West
Триспален
icon status free Free
G
Floor 3
80
245.45 М2
 • East,
 • West
Триспален
sold Sold
G
Floor 3
80
245.45 М2
 • East,
 • West
Триспален
sold Sold
G
Floor 4
81
205.75 М2
 • East,
 • West
Триспален
icon status free Free
G
Floor 4
82
223.55 М2
 • South,
 • West
Триспален
icon status free Free
G
Floor 4
83
245.45 М2
 • East,
 • West
Триспален
sold Sold
G
Floor 4
83
245.45 М2
 • East,
 • West
Триспален
sold Sold
G
Floor 5
84
363.15 М2
 • East,
 • South,
 • West,
 • North
Пентхаус апартамент
icon status free Free
A
Floor 5
261
388.63 М2
 • East,
 • South,
 • North
Пентхаус апартамент
sold Sold
A
Floor 5
261
388.63 М2
 • East,
 • South,
 • North
Пентхаус апартамент
sold Sold
plan
Апартамент 12
255 043.20 without VAT

Total area: 149.02 М2
Net area: 129.02 М2